ดาวน์โหลดรุ่นล่าสุด(crossvpn)

ANDROID:

AD:”timeout!can not connetct server!”,please download new version!
Download the latest version[version 6.2 2017-02-07](Support android 7.x)
(1) through the web site download: Click to download

(2) by scanning the two-dimensional code Download:

(3)  Google Play

IOS:

1.中國蘋果戶口下載方法:點擊查看 ;

Chinese apple account download way: click show;

2.非中國蘋果帳號請在appstore搜索”蘿蔔加速器”或者”whatsvpn” 或者 點擊下面鏈接;

non-Chinese apple account search “whatsvpn” or click link the following;

3.whatsvpn在蘋果商店的鏈接

whatsvpn app link on app store.

 

WINDOWS:

    windows電腦客戶端下載

    windows client download

Read More

สมาชิกทดลองหมดอายุผมยังคงสามารถใช้มันได้หรือ

Answer: Yes.the bottom of the vpn list has permanently free lines;Free get windows/iphone/Macintosh vpn Configuration file at the Member center .
Crossvpn is a free software, if you need to continue to trial vpn,Please make 5 Stars Review on google play (Your username is added to the end of Review),and then you click on the”menu -> guestbook” message in crossvpn
If you wish to charge: You can paypal,alipay, credit card payment: Member center URL is: https://pay.crossvpn.info

Read More

Prohibit Download Video by P2P tools

U.S. Copyright Office regulations prohibit downloading infringing movies  via P2P tools. If we find that you use P2P tools (BitTorrent, BitComet, etc.) to download movies, we will freeze your account!

If your account is frozen because of watching movies, please send an email(wanjun8888@gmail.com) to me,  tell us what app watching movie, and promise  no longer using P2P technology  . we will lift the freeze!

Read More

วิธีการลงทะเบียนบัญชีใหม่ของ crossvpn ฟรีหรือไม่?

crossvpn is free for  registration,You can register by  the following 2 ways:

1、By Android app,Permanent free use

APP download app

2.By website。

https://pay.crossvpn.info/register.php

Read More

ทำไม VPN ไม่สามารถเชื่อมต่อ?

First: one-key set can not be connected (in the following order to resolve the problem) click difference of CROSSVPN, STATIC, TLS

0.onekey-set suport CROSSVPN, STATIC, TLS protocols,default CROSSVPN protocol.you can try other protocol at the “MENU icon ->SETTINGS”.

1.onekey-set Crash or death,menu->setting change ‘do not visit your local country sites via vpn’  to off.

2.if you use CROSSVPN  alert “network unable” on your phone top always,you may reboot your phone.

3,One-key set includes CROSSVPN, STATIC and TLS,show on “menu->setting”,We suggest you try the above three kinds of ways.

4, if crossvpn log appears “your image does not support the vpnservice api …..”. sorry!When the mobile phone did  manufacture, vpnservice be removed. Solution: Replace mobile phone.

5, make sure your broadband> = 1MB. (EDGE and 2G mobile network signal can not use VPN).

6, the connection status prompt ”AUTH” allways, initially identified the network service provider (ISP) or the company administrator limite VPN, try to switch to other networks

7, it took a long time before the connection is successful (re-connection process fails halfway there).  initially identified the network service provider (ISP) or the company administrator limite VPN, try to switch to other networks

8, to try for a long time and never had a successful connection. The reasons are complex, generally due to network service providers, or loss of function caused by mobile phones.

9, if the above problem is still not resolved, please use the manual settings (pptp)

Second: the manual settings PPTP can not be connected (in the following order to resolve the problem)

1, make sure your account has not expired, and faster speed.

2, each prompt connection fails

(1),click on the “Connect” immediately prompts failed: This may be TCP1723 port was closed, especially third-party service providers(ISP) and corporate networks ISP blocking probability.

(2), click on the “Connect” prompts failed for tens of secends: It may be the network service provider (ISP) or the company administrator for the VPN is limited, try to switch to other networks.

3, each connection timeout tips

(1) Internet Service Provider ISP problem, try switching to other networks

(2) phone problems

Read More

wifi tethering with other devices

At first, android device connect vpn successfuly and appears key on the top,and then click the Settings icon->wifi tethering,you can see the proxy address shown belowing, then share vpn with LAN’s other devices .include WINDOWS,IOS,MAC,Macintosh,and so on

Get the complete Guide:https://pay.crossvpn.info/config/

Warning: Do not use P2P and Torrent protocol to download (movie) files,otherwise your account and device will be temporarily freeze,such as Torrent,Thunder,and so on!crossvpn can monitor Torrent traffic,please do not have with any luck!

Read More

ipad/iphone pptp/l2tp/ipsec วิธีการการตั้งค่า

1.get server address at android APP or the web https://pay.crossvpn.info

2.you can one-key deploy ipad/iphone vpn at the web https://pay.crossvpn.info

3.also,you can handset ipad/iphone vpn;the SECRET is “crossvpn”  for L2TP and IPSEC
(1).ios’s IPSEC setting
set up VPN client in iphone/ipad from crossvpn
(2).ios’s L2TP setting
set up VPN client in iphone/ipad from crossvpn
(3).ios’s PPTP setting
set up VPN client in iphone/ipad from crossvpn

Read More

OPENVPN องค์ประกอบ

use your account to login the url  https://pay.crossvpn.info/config  and download openvpn related configuration. it is very simple.

crossvpn openvpn  supports windows, ios, android, mac and more.

Apple Computer(Macintosh) openvpn configuration:

1.download the openvpn software tunnelblick(http://sourceforge.net/projects/tunnelblick/files/All%20files/Tunnelblick_3.3.4.dmg/download) on your Macintosh.
2.install tunnelblick.
3.new bulid a new folder named “crossvpn” on your desktop.
4.open https://pay.crossvpn.info and login your account.
5.click the “Get WINDOWS,IOS,MAC configuration files” -> “IOS(iphone and ipad)” ->”openvpn”.
6.you see the list on the  following,example:
Atlanta,GA,USA.usa (download)
New Jersey,USA.usa (download)
Tokyo,Japan(1).japan[VIP Privilege] (download)
Fremont,CA,USA.usa (download)
7.select one line ,then download it and move it to “crossvpn” folder mentioned the third article.

8.rename the the folder ”crossvpn”to ”crossvpn.tblk”

9.double click the crossvpn.tblk and install into tunnelblick


10. on the right top of desktop,click tunnelblick,then select “openvpn” and connect.


11.input your account ,connected successfully after a few minutes.


notice: if one line can be not connected unsuccessfully,please download another vpn lines

Read More

windows openvpn การตั้งค่า

https://pay.crossvpn.info/config   Login your username,then click “Get WINDOWS,IOS,MAC configuration files

Read More

การตั้งค่า windows pptp/l2tp/ikev2

Get PPTP set guide for WINDOWS

Get L2TP set guide for WINDOWS

Get IKEV2 set guide for WINDOWS

Get server address from android APP or https://pay.crossvpn.info

  • one.Open Network and Sharing Center(lower right corner of WINDOWS)

CROSSVPN WINDOWS VPN

  • two.Create VPN dial

CROSSVPN WINDOWS VPN
CROSSVPN WINDOWS VPN
CROSSVPN WINDOWS VPN
CROSSVPN WINDOWS VPN
CROSSVPN WINDOWS VPN

  • three.find your created vpn connection at lower right corner of WINDOWS,then click “properties”(If windows8,click “change adapter settings” you can find it you created ago)

CROSSVPN WINDOWS VPN

  • four.Here,you can edit server address

CROSSVPN WINDOWS VPN

  • five.set PPTP

CROSSVPN WINDOWS VPN

  • six.set L2TP

CROSSVPN WINDOWS VPN

  • seven.set IKEV2 ways

1.At first,install certificate(download Certificate).Certificate password is ‘crossvpn’;
(1)Certificate web:https://pay.crossvpn.info
CROSSVPN WINDOWS VPN
(2)Import Certificate((download quickly importing tool))
CROSSVPN WINDOWS VPN
(3)import into ‘Trusted Root Certification Authorities’;
CROSSVPN WINDOWS VPN
CROSSVPN WINDOWS VPN
CROSSVPN WINDOWS VPN
CROSSVPN WINDOWS VPN
CROSSVPN WINDOWS VPN
2.Then,set IKEV2
CROSSVPN WINDOWS VPN

  • Eight.View the status of vpn connections

CROSSVPN WINDOWS VPN

Read More

IOS,windows,MAC’s vpn settings

IOS  PPTP VPN Setting:http://url.cn/GLelDA

WINDOWS 7 PPTP VPN setting: Click to open

Read More

การตั้งค่า VPN (Android <4.0)

1、เพิ่มเครือข่ายส่วนตัวเสมือน

1

2、ADD VPN “PPTP”

3

3、A,ชื่อเครือข่ายเสมือนส่วนตัว: Name1; B, ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (ดู) ใน crossVPN ภายใน; C, เริ่มการเข้ารหัสที่เลือก; D, เขาบันทึกไว้ล่าสุด

2

4、คลิกที่ name1

QQ20130419-1

5、ตั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากนั้นคลิก “Connect”. เชื่อมโยงไปถึงชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน crossvpn. 1-3 ครั้งโดยทั่วไป Dial-up จะประสบความสำเร็จ

E53C2F7E-E186-43CB-B5F3-B81E9ECE9109

Read More